top of page
וידוי (2018)

ניסוי פרפורמטיבי אשר מזמין את הקהל לחלוק עם אדם זר לחלוטין את סודותיהם העמוקים ביותר. מיצג הבנוי מצינורות פלסטיק ארוכים ומוארים מחבר בין המופיעה לבין אנשים מהקהל. מילים עוברות בתווך הצינורות, כמו במשחק ילדים הבנוי מחוטים וקופסאות קוטג'. הקהל יכול לצפות במתרחש אך לא לשמוע מה נאמר, התוכן נשאר פרטי וחסוי.

מה קורה כשאנחנו מערבבים בין המרחב הפרטי והמרחב הציבורי?

בכורה: ערב פתיחת התערוכה Play/Ground, גלריית קן הקוקיה, יפו

רעיון, עיצוב וביצוע: עדי שילדן

תלבושות: הילה שפירא

צילום: עדי מידן

bottom of page