top of page
מורשת מפוחית ופרח (2014)

בתהליך העבודה התחקינו אחר דימויים חלוציים וריקודים שחיברה נעמי פולני בעזרת כתב התנועה אשכול-וכמן, עבור הלהקות הצבאיות ולהקת התרנגולים בשני העשורים הראשונים למדינה הצעירה. במקביל ללמידה הפיזית, התבוננו ברעיונות וברוח התקופה שעלו מתוך הקוד התנועתי והמוסיקלי שנרשמו בגוף. מבעד לאזעקות ולגלי השנאה ששטפו את הארץ בקיץ תשע"ד, אימצנו לגופנו נוסטלגיה חלוצית ובחנו אם זו ביקורת שמתעוררת או ערגה.

בכורה: מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב (יולי 2014), ולאחר מכן בפסטיבל ריקודי חדר (דצמבר 2014)

 

רעיון וכוריאוגרפיה: ניר וידן

כוריאוגרפית שותפה: עדי שילדן

מבצעים יוצרים: שיר ברנדס, קרן הופמן, לורה קירשנבאום/עדי שילדן, יהונתן רון, ניר וידן

ייעוץ ועריכת סאונד: נדב ברנע

צילום: אורן מנצורה

bottom of page